To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Phòng Kinh doanh và Xử lý nợ - SeABank AMC

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

 • Đại diện công ty tham gia đấu giá tài sản và hoàn thiện các thủ tục nếu trúng đấu giá;
 • Tìm kiếm, lên phướng án, trình phê duyệt bán, cho thuê tài sản của SeABank AMC;
 • Hoàn thiện thủ tục, hồ sơ sang tên tài sản trúng đấu giá cho SeABank AMC;
 • Theo dõi hợp đồng thuê với các đối tác, đôn đốc công nợ;
 • Thanh  toán tiền thuê, phí dịch vụ định kỳ cho đối tác của SeABank AMC;
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
 • Company Overview

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

  http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

  >> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

  Chuyên viên Phòng Kinh doanh và Xử lý nợ - SeABank AMC

  Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)