Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Phê duyệt tín dụng - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

  • Tái thẩm định các khoản tín dụng và tình trạng thực tế của khách hàng dựa trên cơ sở báo cáo của bộ phận thẩm định, đề xuất ý kiến độc lập và trình Cấp phê duyệt tín dụng xem xét phê duyệt.
  • Lập các báo cáo thẩm định và trình bày báo cáo thẩm định rủi ro trước các cấp quyết định
  • Tư vấn các nghiệp vụ về tái thẩm định cho BGĐ
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Tổng số nhân viên: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Chuyên viên Phê duyệt tín dụng - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)