To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Phê duyệt tín dụng - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 07/04/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking , Marketing

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Job requirement

 • Tái thẩm định các khoản tín dụng và tình trạng thực tế của khách hàng dựa trên cơ sở báo cáo của bộ phận thẩm định, đề xuất ý kiến độc lập và trình Cấp phê duyệt tín dụng xem xét phê duyệt.
 • Lập các báo cáo thẩm định và trình bày báo cáo thẩm định rủi ro trước các cấp quyết định
 • Tư vấn các nghiệp vụ về tái thẩm định cho BGĐ
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Chuyên viên Phê duyệt tín dụng - Công ty tài chính PTF

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)