English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên phát triển ứng dụng thẻ

Mô tả công việc

 • Quản lý, khai thác hệ thống phục vụ phát triển dịch vụ thẻ tại MB.
 • Tham gia triển khai các dự án phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ, triển khai các ứng dụng tích hợp vào hệ thống thẻ và tham gia các dự án khác khi có yêu cầu.
 • Phát triển báo cáo cho các bộ phận phòng ban
 • Phối hợp với các phòng ban, bộ phận nghiên cứu các giải pháp cải tiến quy trình chuẩn hóa hệ thống
 • Nghiên cứu công nghệ và xu hướng phát triển công nghệ thẻ nhằm cải tiến chất lượng và dịch vụ thẻ tại MB

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
 • Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông...
 • Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc : tốt nghiệp loại Khá trở lên các Trường Đại học đã nêu trên.
 • Ưu tiên ứng viên đã tham gia lập trình ứng dụng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, có hiểu biết, kinh nghiệm về hệ thống Thẻ.
 • Có kinh nghiệm và hiểu biết sâu về CSDL Oracle, SQL Server.
 • Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: Java, PL/SQL.
 • Có kinh nghiệm trong công tác kiểm thử phần mềm là một lợi thế.
 • Nắm rõ các quy chuẩn về quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm
 • Có kinh nghiệm kiểm thử phần mềm là một lợi thế