English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên phát triển ứng dụng Giải pháp doanh nghiệp

Mô tả công việc

  • Tham gia nghiên cứu, thiết kế và phát triển, tích hợp các hệ thống ứng dụng phục vụ công việc quản trị, vận hành, kinh doanh của MB

  • Tham gia triển khai các dự án CNTT của ngân hàng

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp hệ chính quy các Trường Đại học trong nước hoặc nước ngoài
  • Chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Toán tin, Điện tử Viễn thông...
  • Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp với điều kiện bắt buộc: tốt nghiệp loại Khá trở lên các Trường Đại học đã nêu trên.
  • Ưu tiên các ứng viên đã tham gia triển khai giải pháp cho các ngân hàng và doanh nghiệp lớn như giải pháp BPM, BI, CRM, HR
  • Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: Java/j2ee, .Net/SharePoint, MS SQL, Oracle,..
  • Nắm rõ các quy chuẩn về quy trình xây dựng và triển khai một phần mềm
  • Có kinh nghiệm trong công tác kiểm thử phần mềm là một lợi thế.