English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Mô tả công việc

- Nghiên cứu thị trường và đề xuất các phương án thực hiện triển khai tại từng thị trường tỉnh chỉ định.- Đảm bảo việc thực thi setup tỉnh mới (nhân sự: đào tạo, hướng dẫn kèm cặp, thực thi, quản lý hiệu quả, bám sát lộ trình,... ) đúng tiến độ và yêu cầu.- Tìm kiếm, tiếp cận, mở rộng khách hàng khu vực - tạo ra cách làm phù hợp để nhân rộng chiếm lĩnh thị trường tỉnh triển khai.- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận để đảm bảo mục tiêu được giao- Báo cáo tiến độ và kết quả công việc theo quy định- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ quản lý trực tiếp và Ban lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm setup các thị trường tỉnh / hoặc kinh nghiệm làm kênh offline từ 1 năm trở lên.- Là người máu lửa, quyết liệt, đảm bảo deadline và các yêu cầu công việc.- Giao tiếp tốt, kiên trì, kèm cặp hướng dẫn- Sức khỏe tốt, ở tỉnh thường xuyên.- Nam trên 21 tuổi.