English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm - Trung Tâm Thẻ

Mô tả công việc

- Nghiên cứu và xây dựng các sản phẩm thẻ mới mang tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường.
- Phân tích tình hình và nắm bắt xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh, từ đó đưa ra các sản phẩm phù hợp với từng thời kỳ.
- Triển khai hoạt động đánh giá, đo lường tiến độ và hiệu quả của các sản phẩm
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan Kinh tế, Ngân hàng, Makerting
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực thẻ tín dụng
- Có khả năng trình bày, thuyết trình

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương