To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM - TRUNG TÂM THẺ

HDBank
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Nghiên cứu thị trường, phân tích, cải tiến sản phẩm dịch vụ thanh toán (QR Code, e-commerce)
  • Xây dựng soạn thảo các tài liệu nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thanh toán (QR Code, e-commerce)
  • Là đầu mối làm việc với các Tổ chức thẻ, trung gian thanh toán, các đối tác cung cấp giải pháp thanh toán để đề xuất và phát triển sản phẩm dịch vụ thanh toán (QR Code, e-commerce)
  • Đánh giá và báo cáo kết quả triển khai Sản phẩm/ Dịch vụ phụ trách định kỳ.
  • Phân tích nghiệp vụ của đối tượng sử dụng sản phẩm công nghệ để thiết kế các tính năng phù hợp cho sản phẩm.
  • Phối hợp với bộ phận phân tích kỹ thuật để yêu cầu đặc tả sản phẩm dịch vụ thanh toán
  • Tham gia phối hợp kiểm thử các tính năng sản phẩm dịch vụ thanh toán.
  • Tham gia triển khai và điều phối các dự án được giao. 
  • Các công việc khác theo phân công của BGĐ TTT/Trưởng Phòng.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM - TRUNG TÂM THẺ

HDBank