To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Phát triển - Phòng Công nghệ thẻ - K.CNTT

PVcomBank
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

 • Tham gia phân tích, thiết kế, triển khai kết nối các hệ thống ứng dụng thanh toán của Ngân hàng với các tổ Thanh toán thẻ, Ví điện tử, Trung gian thanh toán.
 • Phát triển ứng dụng nội bộ cho các dịch vụ liên quan đến thanh toán thẻ, tích hợp với các hệ thống nội bộ và bên ngoài.
 • Tham gia phối hợp hỗ trợ các đơn vị vận hành giám sát hoạt động và khắc phục các vấn đề phát sinh của các hệ thống ứng dụng khi có yêu cầu
 • Tham gia đề xuất các giải pháp cải tiến các hệ thống ứng dụng
 • Tham gia các dự án theo phân công
 • Tham gia các khóa đào tạo của Khối CNTT/Ngân hàng tổ chức
 • Company Overview

  PVcomBank

  http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

  Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more

  Chuyên viên Phát triển - Phòng Công nghệ thẻ - K.CNTT

  PVcomBank