To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên phát triển Mobile - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 21/07/2021

Employment Information

  • Work location: Ha Noi

    Salary:

  • Industry: IT - Software , Banking

    Deadline to apply:

  • Level: Experienced (Non - Manager)

Job requirement

- Tham gia và phát triển Mobile App trên nền tảng Native và Hybrid;
- Thực hiện xử lý các lỗi trong quá trình lập trình, kiểm thử và vận hành chính thức;
- Thực hiện xây dựng các tài liệu, quy trình hỗ trợ, vận hành hệ thống;
- Phối hợp với các bộ phận/nhóm liên quan để xử lý lỗi theo quy trình/quy định Phát triển phần mềm/Triển khai dự án;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Chuyên viên phát triển Mobile - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )