Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (THÚC ĐẨY BÁN) - KHỐI KHCN

HDBank
Ngày cập nhật: 08/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

- Cập nhật, tổng hợp dữ liệu báo cáo liên quan đến hoạt động KHCN trên toàn hệ thống.

- Xây dựng chỉ tiêu liên quan đến KHCN cho Đơn vị kinh doanh và hỗ trợ hoạt động kinh doanh KHCN của đơn vị.

- Xây dựng cơ chế đánh giá, hỗ trợ, quản lý, giám sát, báo cáo hoạt động kinh doanh của Cán bộ quan hệ khách hàng cá nhân.

- Tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan tới hoạt động kinh doanh KHCN của đơn vị.

Giới thiệu về công ty

HDBank

https://hdbankcareer.com Tổng số nhân viên: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... Xem thêm

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH (THÚC ĐẨY BÁN) - KHỐI KHCN

HDBank