To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên phát triển kinh doanh

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI
Updated: 09/06/2021

Employment Information

Job requirement

- Xây dựng và tối ưu quy trình vận hành kinh doanh

- Phát triển đối tác F2/ sàn liên kết và mạng lưới bán hàng (CTV) để bán giỏ sản phẩm RETI phân phối, nhằm tăng hiệu quả kinh doanh và nhận diện thương hiệu RETI

- Thực hiện các nghiên cứu thị trường theo tháng/ quý ở mức độ chi tiết, nhằm đánh giá xu hướng thị trường và phát triển giỏ sản phẩm

- Phối hợp với bộ phận phát triển công nghệ xây dựng các nền tảng ứng dụng vào vận hành kinh doanh

Job requirement

-       Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế

-       Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và xây dựng quy trình

-       Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm phân tích thị trường và phát triển đối tác

-       Ưu tiên có kinh nghiệm về bất động sản

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI

RETI là công ty phân phối, phát triển và đầu tư BĐS ứng dụng công nghệ. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ và con người, phương thức offline và nền tảng giao dịch... View more

Chuyên viên phát triển kinh doanh

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ bất đông sản và đầu tư RETI