English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Cần Thơ

Mô tả công việc

Triển khai bán hàng

  • Xây dựng các đầu mối Khách hàng ưu tiên (được hiểu là các khách hàng VIP, đã và sẽ sử dụng các sản phẩm như tiền gửi, thẻ, bảo hiểm nhân thọ và cần sự chăm sóc đặc biệt, ưu đãi từ ngân hàng) tiềm năng cần có để hoàn thành mục tiêu doanh số hàng tháng.
  • Triển khai các hoạt động bán hàng tới KHCN hàng ngày: tiến hành gọi điện cho các Khách hàng mới và Khách hàng cũ; Đặt lịch hẹn bán hàng và giới thiệu sản phẩm; Gặp mặt Khách hàng để bán hàng; Chốt bán hàng với Khách hàng…
  • Báo cáo hoạt động bán hàng hàng ngày lên Ban lãnh đạo điểm giao dịch
  • Theo dõi, chăm sóc khách hàng nhằm đảm bảo mối quan hệ tốt với PVcomBank
  • Thực hiện bán chéo Sản phẩm KHCN cho các KHDN/KHDNL và ngược lại
  • Tập trung vào các sản phẩm: bảo hiểm, huy động, thẻ tín dụng, đầu tư...

 

Yêu cầu công việc

  • Trình độ học vấn:

- Ứng viên đã có kinh nghiệm: Cao đẳng trở lên.

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm: Đại học trở lên.

  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Chuyên viên Quan hệ Khách hàng, Kinh doanh, Bảo hiểm, Ô tô.
  • Hiểu rõ về kinh doanh và data khách hàng ở địa phương 

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave