To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

Tham gia đóng góp ý kiến/tham gia xây dựng và cập nhật hệ thống chính sách, VBLQ cho các hoạt động của M.PTDVTTQT phù hợp với tình hình phát triển kinh doanh của NH và tuân thủ theo quy định của NHNN và pháp luật:

 • Góp ý xây dựng các Quy chế/ Quy định liên quan đến hoạt động NHĐT
 • Cập nhật hệ thống chính sách, VBLQ và các văn bản khác liên quan đến hoạt động NHĐT theo quy định của NHNN và pháp luật. Tiếp thu các kiến nghị trong quá trình giám sát của NHNN/Cơ quan chức năng/QLRR/KTNB và từ thực tế để liên tục bổ sung cập nhật các hệ thống chính sách, VBLQ liên quan phù hợp với tình hình hoạt động của Ngân hàng trong từng thời kỳ.
 • Xây dựng, góp ý các VBLQ liên quan đến hoạt động PT dịch vụ NHĐT

Thực hiện các hoạt động chuyên môn nhằm hoàn thành mục tiêu được giao

1. Gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ Ngân hàng điện tử

 • Thực hiện các khảo sát thị trường, cập nhật xu hướng về công nghệ và NHĐT
 • Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu hành vi, nhu cầu của KH và thị trường nhằm đề xuất thêm các tính năng dịch vụ NHĐT với vai trò là người dùng cuối
 • Phối hợp Khối thẻ & NHS nghiên cứu và đối tác đề xuất cải tiến các tính năng hiện tại và phát triển các tính năng/tiện ích/sản phẩm mới liên quan đến kênh NHĐT theo nhu cầu kinh doanh của Khối. Phối hợp tham gia vào quá trình xây dựng tính năng hệ thống và phát triển ứng dụng (với vai trò là người dùng cuối)
 • Phối hợp với Khối thẻ và NHĐT test các dịch vụ NHĐT dành cho KH cá nhân với vai trò là người dùng cuối

2. Mở rộng dữ liệu KH và tăng số lượng người dùng dịch vụ NHĐT

 • Nghiên cứu xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi tăng số lượng người dùng NHĐT thuộc phân khúc KHCN
 • Lên danh sách và tặng quà cho các KH thỏa điều kiện các chương trình khuyến mãi tăng số lượng người dùng NHĐT thuộc phân khúc KHCN
 • Nghiên cứu xây dựng các chương trình khuyến mãi kích thích KH sử dụng dịch vụ NHĐT thuộc phân khúc KHCN
 • Lên danh sách và tặng quà cho các KH thỏa điều kiện các chương trình khuyến mãi kích thích KH sử dụng dịch vụ NHĐT thuộc phân khúc KHCN

3. Công tác đào tạo, truyền thông sản phẩm, chính sách

 • Phối hợp thiết kế và triển khai các kế hoạch marketing cho dịch vụ NHĐT
 • Soạn thảo tài liệu truyền thông. Phối hợp trong công tác truyền thông các quy trình, chính sách, sản phẩm, chương trình khuyến mãi thẻ đến các Đơn vị kinh doanh
 • Phối hợp các Phòng/Khối cập nhật, hoàn thiện Giáo trình đào tạo và đề thi nghiệp vụ liên quan đến các Chính sách/Sản phẩm/Chương trình dành cho Khách hàng cá nhân được phân công

4. Đầu mối quản lý các dịch vụ thu hộ (TPbank, giữ hộ vàng, tài khoản trung gian thanh toán bất động sản, huy động vàng)

5. Đầu mối quản lý biểu phí dịch vụ chung toàn hàng

6. Báo cáo Giám đốc Mảng Thẻ & NHĐT định kỳ theo yêu cầu liên quan đến hoạt động NHĐT

Job requirement

Trình độ học vấn - Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Trình độ Ngoại ngữ: Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành/hồ sơ hoặc tương đương trình độ B trở lên

Kĩ năng tin học: Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm word, excel, powerpoint

Kinh nghiệm làm việc: Ưu tiên nhân sự có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm các vị trí tương đương

Kiến thức/ Năng lực chuyên môn

 • Có kiến thức về ngân hàng, tổng quan về dịch vụ NHĐT, nghiệp vụ phát triển dịch vụ NHĐT trong Ngân hàng

Kỹ năng

 • Kỹ năng về tổng hợp và phân tích số liệu.
 • Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, soạn thảo văn bản

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)

tuyendung.scb.com.vn Number of employees: 7000

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn - SCB Tên tiếng Việt: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Tên viết tiếng nước ngoài: Sai Gon Joint Stock Commercial... View more

Chuyên Viên Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB)