Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN BÁN HÀNG QUA ĐỐI TÁC

Job requirement

- Thực hiện và thúc đẩy chỉ tiêu phát triển mạng lưới đối tác

- Tìm kiếm và khai thác các đối tác nhằm đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra

- Hỗ trợ đối tác trong việc phát triển thị trường

- Xây dựng tài liệu huấn luyện đội ngũ bán hàng và hỗ trợ các đối tác kinh doanh trong công tác bán hàng, thu hút khách hàng

- Thực hiện các thủ tục liên quan tới hoạt động kinh doanh với đối tác (Hợp đồng, hoa hồng phí, chia sẻ doanh thu chi phí, …)

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cán bộ quản lý

Job requirement

- Đại hoc chuyên ngành kinh tế, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan. 

- Có khả năng hiểu và giao tiếp tiếng Anh ở trình độ khá.

- Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng tốt. 

- Có khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ để hoàn thành công việc được giao .

- Chịu đựng áp lực công việc cao. 

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương