To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Pháp lý và Tuân thủ (Legal and Compliance Executive)

Công ty Cổ phần The Coi
Updated: 15/10/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Law / Legal Services

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Experience:

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Các công việc liên quan thuộc mảng "Pháp Lý":

- Tham gia soạn thảo/soát xét/chỉnh sửa bản thảo các hợp đồng, thỏa thuận của Công Ty, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn các hợp đồng/thỏa thuận liên quan tới việc mua hàng hóa/ dịch vụ phục vụ cho hoạt động/ công việc kinh doanh của Công Ty, các hợp đồng/thỏa thuận ký giữa Công Ty với khách hàng, giữa Công Ty với Hãng/đối tác khác của Công Ty.

- Theo dõi, soạn thảo các văn bản/hồ sơ liên quan tới các hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư có liên quan tới hoạt động của Công Ty.

- Chuẩn bị, hoàn thiện và hoạt động như là thư ký Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên của công ty khi có yêu cầu

- Tư vấn các vấn đề liên quan tới điều kiện/điều khoản hợp đồng/Luật thương mại và giải quyết các vấn đề liên quan tới tranh chấp, nếu có.

- Là đầu mối hỗ trợ các yêu cấu liên quan tới hồ sơ pháp lý, các sự vụ pháp lý có liên quan tới Công Ty.

- Theo dõi và nghiên cứu các văn bản mới ban hành để cập nhật đến các trưởng bộ phận trong công ty các quy định có liên quan đến hoạt động của công ty hằng tuần/hằng tháng hoặc theo từng vấn đề cần thiết hoặc khi có yêu cầu từ quản lý.

2. Các công việc liên quan thuộc mảng "Tuân Thủ":

- Thông qua các tư vấn của mình, luôn góp phần đảm bảo mọi động của công ty đều tuân thủ các qui định của pháp luật.

- Giám sát đảm bảo các hoạt động của công ty đều tuân thủ các quy chế, quy trình do công ty ban hành.

- Các công việc khác của mảng “Tuân Thủ” khi được yêu cầu.

3. Các công việc khác

- Thực hiện một số công việc hỗ trợ các phòng ban liên quan đến luật khi được yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Job requirement

1. Học vấn: 

- Tốt nghiệp chuyên ngành Luật, ưu tiên ĐH Luật TP. HCM, ĐH Kinh tế Luật.

- Thành thạo tiếng Anh chuyên ngành Luật (nghe, nói, đọc, viết)

2. Kinh nghiệm

- 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, làm việc trong các hãng luật hay chuyên viên pháp lý là một lợi thế.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 27 - 40
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần The Coi

Number of employees: 25-99

Công ty Cổ phần The COI ("The COI") là một trong những công ty thành viên của Truong Dinh Holding; thành lập tháng 01 năm 2017; hoạt động chủ yếu... View more

Chuyên viên Pháp lý và Tuân thủ (Legal and Compliance Executive)

Công ty Cổ phần The Coi