To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Pháp lý

Công Ty Cổ Phần In Holdings
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

1. Dự thảo các văn bản pháp lý nội bộ hoặc đối ngoại của Công ty.

2. Tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan phục vụ cho hoạt động của Tập đoàn và các công ty thành viên.

3. Rà soát các loại hợp đồng thu mua, cung cấp hàng hóa dịch vụ theo qui định.

4. Thống kê, lưu và theo dõi tình trạng pháp lý các hồ sơ, giấy phép của của Công ty.

5. Lập các báo cáo cho Cơ quan Nhà nước định kỳ.

6. Theo dõi và thống kê các qui định mới của công ty và các văn bản pháp luật.

7. Các công việc khác theo yêu của cấp trên.

Job requirement

1. Tốt nghiệp chuyên ngành luật kinh doanh, thương mại, dân sự

2. Đã qua khóa đào tạo Luật sư là một lợi thế

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần In Holdings

Number of employees: 500-999

Với 22 năm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hội nghị, yến tiệc và nhà hàng, Công Ty Cổ Phần In Holdings đã khẳng định uy tín của mình qua việc xây dựng và... View more

Chuyên viên Pháp lý

Công Ty Cổ Phần In Holdings