To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Pháp lý Dự án

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

1. Tài chính:

Quản lý và tiết kiệm ngân sách trên mục tiệu được giao

2. Khách hàng:

Đảm bảo tiêu chí hài lòng khách hàng bên trong và bên ngoài trên cơ sở giá trị cốt lõi công ty .

3. Công tác đầu tư:

a. Hoạch định kế hoạch đầu tư ngắn hạn, chiến lược đầu tư trung và dài hạn cho Công ty;

b. Chỉ đạo thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án đầu tư;

c. Chủ động tìm kiếm, ngoại giao và xúc tiến hợp tác đầu tư với các đối tác khác.

4. Công tác quản trị dự án:

a. Quản lý, theo dõi danh mục đầu tư của DXMT;

b. Trực tiếp tham gia hoặc kiểm soát quá trình đầu tư, quản trị đầu tư các dự án;

c. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh;

d. Thực hiện báo cáo định kỳ lên Giám đốc đầu tư.

5. Công tác nghiên cứu và khai thác dự án:

a. Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu thị trường và khai thác dự án đầu tư nhằm phục vụ cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

b. Xây dựng hệ thống báo cáo nghiên cứu thị trường.

c. Chủ động tìm kiếm khai thác dự án mới.

6. Công tác pháp lý dự án:

a. Quản lý, theo dõi hoặc trực tiếp tham gia xử lý các thủ tục pháp lý dự án của Công ty.

b. Cập nhật thông tin chính sách, quy định của chính phủ về quản lý đất đai, xây dựng.

c. Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thanh đưa vào sử dụng.

d. Tư vấn soát xét HĐ Đầu tư và các HĐ khai thác DA

e. Tư vấn và thực hiện pháp lý đầu tư

7. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo trực tiếp giao phó và hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu cần thiết;

Job requirement

Yêu cầu về chuyên môn

-          Thẩm định dự án

-          Lập kế hoạch, đề xuất, đánh giá kế hoạch, phương án đầu tư

-          Lập phương án triển khai đầu tư dự án, hoàn thiện pháp lý dự án.

Năng lực / kỹ năng

-          Có năng lực lãnh đạo, tổ chức công việc hiệu quả, lập kế hoạch và quản lí trên 5 nhân sự.

-          Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản, kỹ năng giao tiếp tốt.

-          Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước.

Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị hoặc các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế.

Số năm kinh nghiệm làm việc 03 năm

Nam/ trên 27 tuổi/ Ngoại hình khá/ Sức khỏe tốt

Có khả năng hoạch định. Có kiến thức về pháp luật BĐS, có kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều hành, triển khai dự án bất động sản.

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: 25 - 40
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung

datxanhmientrung.com Number of employees: 500-1000

Công ty CP Đất Xanh Miền Trung là thành viên Tập đoàn Đất Xanh hoạt động trong trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Thành lập ngày 8/4/2011, sau 10 năm xây... View more

Chuyên Viên Pháp lý Dự án

Công ty cổ phần Đất Xanh Miền Trung