English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Pháp Chế

Mô tả công việc

- Tham gia xây dựng, soạn thảo, kiểm soát nội dung các nội quy, quy chế, quy định trong Bệnh viện đảm bảo theo đúng pháp luật hiện hành - Soạn thảo, kiểm tra, kiểm soát về mặt pháp lý các văn bản, các loại hợp đồng kinh tế, hồ sơ pháp lý- Quản lý hệ thống các văn bản pháp chế, pháp quy của Nhà nước; các quy định của Tập đoàn- Rà soát và hệ thống hóa các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Bệnh viện- Thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp lý: làm các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư, các hồ sơ kiện tụng, giải quyết tranh chấp, đầu tư dự án …- Cập nhật, hướng dẫn áp dụng các qui định pháp luật liên quan cho Ban Lãnh đạo và các phòng ban- Thiết lập và quản lý các mối quan hệ, giao dịch với các cơ quan pháp luật. Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan khác

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Luật- Bắt buộc có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực pháp lý tại các doanh nghiệp lớn, ứng viên không đủ kinh nghiệm, vui lòng không nộp hồ sơ. * Các kỹ năng khác:- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt- Cẩn thận, chi tiết trong xử lý công việc- Kỹ năng trình bày rõ ràng, chính xác- Kỹ năng soạn thảo văn bản, soạn thảo Hợp đồng tốt- Có khả năng thích ứng và chịu áp lực cao trong công việc.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương