English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên pháp chế- Luật sư chính

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận, tư vấn và xử lý các vụ việc liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tố tụng theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền/các Đơn vị trong hệ thống Deaura;
 • Tư vấn và hỗ trợ mặt pháp lý trong các khiếu nại, khiếu kiện liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty như: khách hàng trả sản phẩm, xử lý khủng hoảng, truyền thông…Tư vấn pháp luật giúp Ban Giám đốc, các đơn vị trong toàn hệ thống hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và tối ưu hóa quyền lợi cho Công ty;
 • Tư vấn và hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống trong việc chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, hồ sơ xử lý kỷ luật lao động, hồ sơ khiếu nại của Khách hàng để phúc đáp/ cung cấp theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 • Soạn thảo, thẩm định các văn bản nội bộ; thẩm định dự thảo các mẫu biểu, hợp đồng, cam kết, thỏa thuận, văn bản ủy quyền... do các Đơn vị trong hệ thống gửi;
 • Tư vấn, hỗ trợ và tham gia bảo vệ quyền lợi của Deaura trong mối quan hệ với các Cơ quan quản lý Nhà nước và Cơ quan tiến hành tố tụng; hỗ trợ và làm việc với các cơ quan thanh, kiểm tra khi có yêu cầu.
 • Nghiên cứu, cập nhật, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, văn bản nội bộ để phục vụ cho hoạt động của Phòng cũng như của Công ty;
 • Thực hiện các công việc tuân thủ trong hoạt động kinh doanh và sản phẩm theo quy định của Công ty và pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Phòng Pháp chế và Xử lý khiếu nại.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học; sau đại học chuyên nghành Luật.
 • Tin học văn phòng thành thạo.
 • Có mối quan hệ và kinh nghiệm làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước tốt.
 • Ưu tiên biết sử dụng tiếng Anh.
 • Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư/ Thẻ Luật sư. 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương