English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp BĐS

Mô tả công việc

  • Cảnh báo rủi ro pháp lý cho các hoạt động nghiệp vụ của Công ty;
  • Tư vấn theo yêu cầu lãnh đạo và các phòng ban thuộc Công ty về các vấn đề pháp lý liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của công ty;
  • Tham gia đàm phán, soạn thảo, thẩm định các loại hợp đồng;
  • Soạn thảo VBLQ liên quan đến lĩnh vực pháp chế, pháp lý;
  • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các tình huống liên quan đến pháp luật;
  • Phối hợp với các phòng ban liên quan để thẩm định pháp lý dự án trước khi nhận chuyển nhượng;
  • Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn;

Yêu cầu công việc

  • Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.
  • Có kinh nghiệm và kỹ năng tốt về soạn thảo, đàm phán, thương lượng, tư vấn, giải quyết tranh chấp;
  • Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép