To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÍN DỤNG - TRUNG TÂM THẺ

HDBank
Updated: 08/04/2021

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

 • Trực tiếp hoặc cùng Trưởng bộ phận thực hiện phân tích, lập tờ trình đề xuất tín dụng trong phạm vi được phân công, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đánh giá phân tích lại các hồ sơ tín dụng lớn có nguy cơ chuyển sang nợ xấu, đề xuất biện pháp kiểm soát tín dụng theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận/ Trưởng phòng/Lãnh đạo TTT.
 • Đề xuất điều chỉnh các thủ tục, hướng dẫn công việc, mẫu biểu liên quan trực tiếp tới công tác thẩm định tín dụng.
 • Tổ chức thực hiện rà soát và phân tích quy trình thẩm định và chính sách tín dụng để đề xuất giải pháp hạn chế gian lận hồ sơ tín dụng và rủi ro tín dụng.
 • Tổng hợp, phân công lập và kiểm soát các báo cáo: Báo cáo NHNN, Báo cáo quản lý rủi ro, báo cáo kiểm toán…
 • Báo cáo Lãnh đạo Phòng/ Trung tâm Thẻ bất kỳ biểu hiện không tuân thủ, các rủi ro, gian lận liên quan đến chính sách tín dụng.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng  và tham gia đào tạo liên quan đến nghiệp vụ phân tích tín dụng khi có yêu cầu..
 • Tham gia các dự án liên quan đến thẻ.
 • Các công việc khác do Ban Giám đốc Trung tâm thẻ hoặc Trưởng Phòng hoặc Trưởng Bộ phận phân công.
 • Company Overview

  HDBank

  https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

  HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

  CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH TÍN DỤNG - TRUNG TÂM THẺ

  HDBank