English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên phân tích tín dụng KHDN lớn- CA

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp từ Khách hàng hoặc từ SRMs/ RMs, trực tiếp phối hợp thẩm định cùng SRMs/ RMs và lập tờ trình Phân tích tín dụng.
 • Kiểm tra tính pháp lý, logic của hồ sơ, giấy tờ Khách hàng cung cấp, đảm bảo tuân thủ quy định của Seabank và Pháp luật
 • Thực hiện hoàn thiện bộ hồ sơ tín dụng và phối hợp cùng SMRs/ RMs Khối KHDN Lớn để bảo vệ thành công hồ sơ trình cấp tín dụng trước các cấp có Thẩm quyền
 • Theo dõi việc thực hiện các cam kết của Khách hàng và thông báo cho SRMs/ RMs các trường hợp Khách hàng không thực hiện/ thực hiện không đầy đủ các cam kết.
 • Theo dõi các giới hạn về thời gian, hạn mức… tại các Hợp đồng khách hàng ký kết với Ngân hàng đảm bảo quyền lợi của Seabank, tránh các rủi ro phát sinh.
 • Theo dõi, thông báo tình trạng hạn mức cho các SRMs/ RMs, Segment Head để duy trì hoặc có điều chỉnh phù hợp
 • Đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp trong xử lý nợ quá hạn đối với Khách hàng
 • Phối hợp với RMs/ SRMs lập tờ trình cơ cấu nợ/ xử lý nợ và trình cấp phê duyệt theo quy định.
 • Theo dõi, đôn đốc Khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định
 • Quản lý, lưu trữ, cập nhật hồ sơ Khách hàng được giao xử lý
 • Cung cấp hồ sơ, thông tin của Khách hàng được giao xử lý cho các đoàn thanh tra, kiểm tra.
 • Lưu trữ, cập nhật hồ sơ, thông tin tín dụng của Khách hàng đầy đủ, khoa học của các bộ hồ sơ, chứng từ lưu trữ.

Yêu cầu công việc

1.Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, thương mại, tài chính ngân hàng, ngoại ngữ hoặc tương đương.

2.Kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm tối thiểu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, ưu tiên tại các tổ chức nước ngoài: 02 năm.
 • Am hiểu các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng
 • Trình độ Tiếng Anh: TOIEC

3.Kỹ năng chuyên môn

 • Am hiểu các kiến thức về nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại
 • Kỹ năng nhận biết rủi ro tín dụng và kỹ năng xây dựng giải pháp giảm thiểu rủi ro
 • Nguyên tắc cơ bản phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, dòng tiền
 • Quản lý nợ xấu và phương án thu hồi

4. Năng lực cốt lõi

 • Áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả
 • Khả năng phục vụ và làm hài lòng Khách hàng
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Hướng tới kết quả
 • Kỹ năng phân tích định lượng
 • Khả năng làm việc chi tiết

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương