English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Phân tích hoạt động Ngân hàng

Mô tả công việc

  • Thực hiên phân tích kinh doanh mang tính chiến lược, định hướng về hiệu quả hoạt động của Ngân hàng, từng phân khúc khách hàng, hiệu quả của từng nhóm sản phẩm và các chương trình của ngân hàng nhằm chuẩn đoán và đưa ra các đề xuất cải tiến/ hoàn thiện tham mưu cho HĐQT, TGĐ, và BLĐ ngân hàng trong việc xây dưng chiến lược, định hướng và điều hành kinh doanh
  • Định kỳ hàng quý tổ chức cơ sở dữ liệu và thực hiện các phân tích ngành như chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hay các ngành kinh tế quan trọng mà MB quan tâm
  • Thực hiện nghiên cứu các phương thức và xu hướng tổ chức hoạt động kinh doanh quản lý, các tập quán tốt của ngân hàng tiên tiến trong khu vực và thế giới để đề xuất ứng dụng vào MB

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, ngân hàng, đầu tư chứng khoán, phân tích chính sách....
  • Tối thiếu 2 năm kinh nghiệm công tác tại các Ngân hàng Thương mại hoặc các công ty chứng khoán, nghiên cứu thị trường hoặc kiểm toán trong các lĩnh vực có liên quan bao gồm phân tích kinh doanh, phân tích vĩ mô phân tích chính sách, đối thủ cạnh tranh nghiên cứu phát triển, nghiên cứu thị trường, xây dựng và triển khai chiến lược...
  • Ưu tiên các ứng viên có CFA, IELTS > 6.5, TOEIC > 700

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục