To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu - Hà Nội - TA003

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

Tiếp nhận, phân tích yêu cầu báo cáo, tham gia thiết kế, kiểm soát và vận hành dữ liệu và báo cáo trên server dữ liệu của phòng Báo cáo phân tích thu hồi nợ, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác số liệu của phòng, đảm bảo dữ liệu cung cấp dữ liệu đầy đủ, chính xác, nhất quán

  • Tiếp nhận, phân tích yêu cầu nghiệp vụ về nhu cầu khai thác và sử dụng số liệu phục vụ cho các báo cáo định kỳ, báo cáo phân tích
  • Thiết kế mô hình dữ liệu logic
  • Thiết kế, xây dựng các job thực hiện ETL dữ liệu hàng ngày, hàng tháng
  • Vận hành và phân tích, xử lý các lỗi dữ liệu phát sinh trên hệ thống ETL trong quá trình vận hành.
  • Quản trị server định kỳ, đảm bảo tốt performance.
  • Tham gia vào dự án nâng cao chất lượng dữ liệu khách hàng: theo yêu cầu từng giai đoạn
  • Tham gia triển khai hệ thống Data warehouse toàn hàng: tùy thuộc yêu cầu từng giai đoạn

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu - Hà Nội - TA003

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK