Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Phân tích Dữ liệu - Business Analyst Officer

Job requirement

- Tìm hiểu, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của các bộ phận, đơn vị phòng ban trong công ty; - Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống; - Viết tài liệu hướng dẫn cho người sử dụng, tài liệu giải pháp, kỹ thuật;- Viết một số tài liệu dự án liên quan đến phân tích nghiệp vụ hoặc công việc được phân công theo dự án;- Hỗ trợ QC kiểm thử phần mềm theo bản phân tích và thiết kế; - Ghi nhận các vấn đề/lỗi và đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý trong quá trình kiểm thử phần mềm, nghiệm thu và hỗ trợ sau nghiệm thu (nếu có);- Phối hợp làm việc với các cán bộ CNTT khác trong việc phân tích yêu cầu và phân tích kỹ thuật;- Phối hợp làm việc với các cán bộ CNTT khác trong việc phân tích và xử lý vấn đề/lỗi phần mềm sau khi kiểm thử;- Đào tạo, hướng dẫn người sử dụng, tiếp nhận yêu cầu, phân tích yêu cầu;- Nghiên cứu, phân tích, đề xuất giải công nghệ để áp dụng, triển khai các dự án phần mềm;- Tham gia triển khai các dự án CNTT với vai trò như một thành viên dự án;- Tham gia nghiệm thu, kiểm thử hướng dẫn người sử dụng sau nghiệm thu;- Phân tích các rủi ro liên quan đến các ứng dụng phần mềm, cơ sở dữ liệu và đề xuất các giải pháp khắc phục (nếu có);- Đóng góp các ý kiến, sáng kiến cải tiến phần mềm ứng dụng, giải pháp công nghệ; - Báo cáo và chịu trách nhiệm công việc trực tiếp trước Trưởng bộ phận/Trưởng/Phó phòng/Quản lý Dự án; - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cán bộ quản lý phân công.

Job requirement

1. Bằng cấp:Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, kế toán, kiểm toán…2. Kinh nghiệm:- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, kiến thức về phân tích báo cáo kinh doanh.- Có kinh nghiệm triển khai dự án liên quan tài chính, ngân hàng, đặc biệt liên quan core banking là lợi thế

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương