To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Phân Tích Định Lượng

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 22/07/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking , Securities

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Nhiệm vụ phân tích phục vụ hoạt động kinh doanh cổ phiếu và hợp đồng tương lai chỉ số:

 • Phối hợp với PM/ Trader nghiên cứu, back-test và đề xuất chiến lược giao dịch trạng thái cổ phiếu và hợp đông tương lai chỉ số
 • Xây dựng các chiến lược giao dịch arbitrage giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh

Nhiệm vụ phân tích phục vụ hoạt động kinh doanh sản phẩm:

 • Phối hợp với PM nghiên cứu, xây dựng các mô hinh định giá các sản phẩm chứng khoán phái sinh, bao gồm hợp đồng tương lai chỉ số, chứng quyền có bảo đảm, chứng chỉ quỹ ETF
 • Nghiên cứu chiến lược phân phối chứng quyền và chiến lược hedging danh mục chứng quyền nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh sản phẩm.
 • Xây dựng các mô hình tối ưu hóa hoạt động phòng ngừa rủi ro cho hoạt động kinh doanh chứng quyền.
 • Tham gia phát triển công cụ nghiên cứu thị trường và hỗ trợ giao dịch các sản phẩm phái sinh. 

Xây dựng nền tảng dữ liệu và hệ thống giao dịch phục vụ kinh doanh:

 • Tiếp nhận yêu cầu từ PM/Trader, phối hợp với Khối Công nghệ để đưa các yêu cầu về dữ liệu, tổng hợp và làm sạch dữ liệu để làm đầu vào cho việc xây dựng chiến lược giao dịch thuật toán.
 • Chủ động tìm kiếm và thu thập các dữ liệu giao dịch, dữ liệu thị trường, dữ liệu vi mô, vĩ mô.
 • Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tự động hóa quy trình, tự động hóa các báo cáo kết quả kinh doanh của bộ phận.
 • Đầu mối triển khai các dự án xây dựng hệ thống giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Company Overview

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

https://vndirectcareers.com Number of employees: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số... View more

Chuyên Viên Phân Tích Định Lượng

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT