English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Phân Tích Dịch Vụ Khách Hàng Cá Nhân (Khối Công Nghệ Ngân Hàng - Hội Sở Hà Nội)

Mô tả công việc

- Tiếp nhận và phân tích thực hiện các yêu cầu nghiệp vụ/ sản phẩm từ các Khối phục vụ đối tượng KHCN

- Tham gia cá dự án triển khai các ứng dụng phần mềm cho các Khối nghiệp vụ phục vụ đối tượng KHCN theo kế hoạch của Khối Công nghệ ngân hàng với vai trò phân tích nghệp vụ với ứng dụng phần mềm.

- Hỗ trợ các nghiệp vụ phục vụ đối tượng KHCN trên toàn hệ thống trong quá trình nhập liệu vào hệ thống Core Banking T24

- Kiểm tra và xử lý các lỗi phát sinh trên hệ thống Core Banking T24.

- Làm việc với chuyên gia và bộ phận hỗ trợ của Temenos để xử lý các vấn đề phát sinh của hệ thống Core Banking T24

- Soạn thảo, chỉnh sửa các tài liệu hướng dẫn về thao tác nhập liệu trên hệ thống Core Banking T24.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong công tác kiểm thử, đào tạo, triển khai và vận hành các hệ thống phần mềm/ cơ sở dữ liệu Core Banking.

Yêu cầu công việc

-          Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính Ngân hàng hoặc Công nghệ thông tin.

-          Trình độ Tiếng Anh: có thể giao tiếp (nói, viết) với đối tác nước ngoài.

-          Trình độ Tin học: sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm khác liên quan đến vị trí công việc.

-          Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương/kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng.

-          Có khả năng phân tích, tổng hợp để phát triển các dự án.

-          Có khả năng làm việc theo nhóm cũng như làm việc độc lập

-          Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc đối với hệ thống Core Banking T24

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo