Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư

Công ty CP Địa Ốc Sacom
Ngày cập nhật: 11/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

 • Tư vấn cho Lãnh đạo Ban những vấn đề liên quan đến các hoạt động tổ chức thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng tại các dự án đầu tư theo quy định của Công ty và phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, khai thác, đầu tư các khu đất đầu tư dự án nhà ở cao tầng kết hợp thương mại; khu đô thị mới; khu công nghiệp … trình Giám đốc Ban quyết định.
 • Thực hiện các nội dung và tài liệu theo phân công của Lãnh đạo Ban liên quan về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết thực hiện dự án.
 • Thực hiện việc xác định cơ hội đầu tư, phân tích đánh giá tiền khả thi, phân tích F/S, lập kế hoạch dòng tiền, phân kỳ đầu tư,. ....và cảnh báo rủi ro để tham mưu Lãnh đạo theo phân công.
 • Thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án của Công ty khi chưa có quyết định giao cho Ban kỹ thuật tiếp nhận triển khai thực hiện theo phân công của Giám đốc Ban theo phân công.
 • Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng giải quyết thủ tục về vốn đầu tư theo phân công và ủy quyền của Lãnh đạo Ban.
 • Tham gia phối hợp với các Đơn vị Công ty giám sát việc triển khai dự án của Công ty theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật trong đầu tư xây dựng theo phân công và ủy quyền của Lãnh đạo Ban.
 • Góp ý xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình, văn bản liên quan đến Ban (nếu có) tham mưu Lãnh đạo Ban.
 • Chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội đầu tư, phân tích, đánh giá những vấn đề có liên quan để tham mưu cho Lãnh đạo Ban.
 • Nghiên cứu, đánh giá các rủi ro, các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai dự án, có ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án trong tương lai để tham mưu cho Lãnh đạo Ban có quyết định thay đổi, điều chỉnh dự án.
 • Lập và thẩm định dự án đầu tư;
 • Lập báo cáo chuyên môn định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Ban.
 • Thực hiện lưu trữ, bảo quản hồ sơ hình thành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban.
 • Thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn khác theo phân công của Lãnh đạo Ban.

QUYỀN HẠN CÔNG VIỆC

 • Thay mặt Giám đốc Ban yêu cầu các đơn vị, phòng ban trong công ty cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu khả thi dự án cho Công ty. Được ủy quyền này cho các nhân sự khác trong Ban.
 • Đề xuất thuê ngoài các đơn vị tư vấn phục vụ công tác đầu tư phát triển đến Trưởng phòng Đâu tư/Phó Giám đốc Ban nếu cần thiết (thẩm định giá, tư vấn rà soát thẩm định, kiểm toán, luật/pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng…).
 • Đề xuất các công cụ, tư liệu hỗ trợ phục vụ công tác phù hợp (mua thông tin, ban hành thư ngỏ, chứng minh tài chính…) đến Trưởng phòng Đầu tư/Phó Giám đốc Ban.

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Chuyên ngành đào tạo 

 • Kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh.

Ngoại ngữ

 • Anh ngữ.

Tin học

 • Tin học văn phòng.

Kinh nghiệm công tác

 • 2 năm.

Kiến thức

 • Nắm vững kiến thức nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.
 • Nắm vững kiến thức lập và phân tích mô hình tài chính dự án và hiệu quả dự án.
 • Hiểu biết cơ bản pháp luật liên quan đến đầu tư dự án bất động sản.

Kỹ năng

 • Khả năng tổng hợp, xử lý và phân tích số liệu, dữ liệu.
 • Khả năng tư duy logic.
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Khả năng trình bày văn bản, báo cáo.

Tố chất/ Phẩm chất

 • Chính trực.
 • Kiên nhẫn.
 • Cầu thị.

Giới tính

 • Nam/nữ

Độ tuổi

 • Dưới 30 tuổi.

Địa điểm: Thương (D1 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Bachelor
 • Độ tuổi: Không giới hạn
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sacom

Tổng số nhân viên: 100-499

Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Sacom (Samland) được thành lập năm 2008, với 99,4% vốn từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (nay là Sam Holdings), một trong... Xem thêm

Việc làm tương tự

Chuyên Viên Phân Tích Đầu Tư

Công ty CP Địa Ốc Sacom