English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên/Nhân viên tuyển dụng

Mô tả công việc

  • Dự báo nhu cầu nguồn lực của bộ phận và chuẩn bị nguồn ứng viên tuyển dụng kịp thời
  • Tìm nguồn, sàng lọc và triển khai phỏng vấn ứng viên
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng
  • Phối hợp đào tạo hội nhập nhân sự mới
  • Chịu trách nhiệm tuyển dụng theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
  • Phối hợp tổ chức các Chương trình liên kết với các Trường ĐH, CĐ, TC như: Hội chợ việc làm,…

Yêu cầu công việc

  • Giới tính: Nam/Nữ
  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực, QTKD hoặc các ngành có liên quan.
  • Ưu tiên ứng viên có trên 2-3 năm kinh nghiệm trong công tác tuyển dụng ở Công ty sản xuất hoặc trong ngành nhựa là 1 lợi thế.
  • Yêu cầu khác: Kỹ năng phỏng vấn; Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt; Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng báo cáo & phân tích số liệu.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương