English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên/ Nhân viên Hợp tác kinh danh

Mô tả công việc

  • Tư vấn cho khách hàng về việc đầu tư xe HTKD/xe thuê vào hệ thống MLG;
  • Huy động khách hàng đầu tư xe HTKD/cho thuê vào MLG theo chỉ tiêu được BĐH giao hàng năm;
  • Lập hồ sơ xe bán HTKD/tiếp nhận xe mới HTKD/xe thuê đầy đủ, thông tin chính xác;
  • Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thanh lý, tái ký, chuyển nhượng, thu tiền thương hiệu của xe HTKD.

Yêu cầu công việc

1/ Yêu cầu công việc :

  • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Tài chính. Ưu tiên tốt nghiệp ĐH KT , Tài chính ngân hàng Tp.HCM.

2/ Yêu cầu Kỹ năng :

  • Đam mê công việc chăm sóc khách hàng.
  • Yêu thích mô hình dịch vụ công nghệ thông tin.
  • Có khả năng giao Tiếp tuyệt vời, đàm phán tốt, tính toán nhanh, chăm chỉ, nhạy bén.
  • Nhanh nhẹn, Có khả năng xử lý tình huống tốt.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Salary review