English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - TUYỂN DỤNG

Mô tả công việc

  • Tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.
  • Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.
  • Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn, các trung tâm giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm, trường học …
  • Cập nhật và quản lý các file data thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn.
  • Thực hiện phỏng vấn ứng viên.
  • Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên ko đạt.
  • Chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.
  • Kết hợp với đơn vị thiết lập các tiêu chí và bảng mô tả công việc của các vị trí.
  • Đăng ký thẻ xe cho nhân viên và một số công việc hành chính khác
  • Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương

- Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người, có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc

- Nhiệt tình, trách nhiệm

- Sử dụng thành thạo Ms Office, PPT, các công cụ phục vụ cho công việc tuyển dụng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Tăng lương