English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ- HR Executive

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC1.Recruitment (70%)

 • Xây dựng, duy trì và cải tiến các qui trình tuyển dụng của công ty các vị trí ngành sự kiện
 • Thiết lập và duy trì bảng mô tả công việc cho các vị trí.
 • Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu của các dự án và nhu cầu, định phướng phát triển của công ty.
 • Đánh giá hoạt động tuyển dụng định kỳ và đề xuất giải pháp cải tiến hoạt động tuyển dụng.

C&B (20%)

 • Tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách lương, thưởng, đãi ngộ của công ty
 • Giám sát việc tuân thủ qui định, qui trình…của công ty.
 • Chấm công, tính lương, thực hiện các công tác BHXH
 • Ký hợp đồng và giải quyết thôi việc. Quản lý thông tin nhân viên và hợp đồng lao động.

Training & Development (10%)

 • Tham gia xây dựng và triển khai hiệu quả hệ thống đào tạo, huấn luyện, đánh giá, luân chuyển và phát triển nhân sự.
 • Tổ chức triển khai đánh giá năng lực, đánh giá kết quả công việc định kỳ cho toàn bộ công ty.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI

 • Lương cạnh tranh, Điều chỉnh lương 1 -2 lần/năm
 • Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc trên cơ sở chia sẻ lợi nhuận của công ty
 • Comapy trip 1-2 lần/ năm
 • Môi trường trẻ năng động, thoải mái sáng tạo
 • Chính sách tri ân gắn kết dài lâu 3 năm , 5 năm
 • HĐLĐ, BHXH theo Luật quy định
 • ***Chính sách ưu đãi riêng dành cho đội ngũ Keymember ( Bảo hiểm CSSK, cho vay tài chính, hỗ trợ mua nhà, đất...)

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Có kinh nghiệm 3 năm lĩnh vực nhân sự, ít nhất 2 năm với vị trí tương đương
 • Tư duy hành động và giải quyết vấn đề
 • Năng động trong việc học hỏi, cập nhật kiến thức và những xu thế mới
 • Tiếng Anh (nói & viết)
 • ***Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản trị nhân sự trong lĩnh vực truyền thông/ quản cáo / sự kiện

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép