English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Mỹ thuật

Mô tả công việc

CHỨC NĂNG

- Đề xuất các ý tưởng thiết kế sân khấu, thực hiện các bản vẽ phác thảo, mô phỏng và thiết kế 3D để minh hoạ cho các ý tưởng thiết kế

- Tham gia thiết kế chi tiết mỹ thuật và công năng của các sân khấu biểu diễn

- Hỗ trợ các hạng mục thiết kế về tiểu cảnh, trang trí, quầy kệ khác khi có yêu cầu

NHIỆM VỤ CHÍNH

- Phác thảo, thiết kế và thực hiện các mô phỏng về sân khấu, địa điểm biểu diễn, sắp đặt công cụ dụng cụ, bố trí biểu diễn theo yêu cầu của các chương trình biểu diễn

- Phối hợp làm việc với các nhà thầu để phát triển các bản vẽ ý tưởng và thiết kế sơ bộ ban đầu thành các thiết kế chi tiết về mặt mỹ thuật và công năng sử dụng

- Theo dõi quá trình triển khai ý tưởng thiết kế tại các ĐVTV

- Theo dõi và báo cáo trực tiếp với Trưởng Phòng về tiến độ, tình hình thực hiện công việc liên quan đến nhiệm vụ được giao định kỳ hàng tuần/tháng

- Hỗ trợ các công việc chung của bộ phận và Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Yêu cầu công việc

- Yêu cầu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sân khấu điện ảnh (khoa thiết kế) hoặc mỹ thuật công nghiệp

- Độ tuổi: 25 tuổi trở lên

- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế sân khấu, sự kiện

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế, đồ họa chuyên dụng, biết thiết kế 3D

- Có khả năng quản lý thời gian, khả năng làm việc nhóm

- Có uy tín & tính kỷ luật cao

- Thông thạo tiếng Anh và sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Tính chất công việc yêu cầu đi công tác nhiều tại các ĐVTV

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương