English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Mua Hàng Quốc Tế

Mô tả công việc

- Căn cứ theo nhu cầu mua hàng đã duyệt và liên hệ NCC để lấy báo giá, lập bảng so sánh giá, các điều khoản thương mại và sau đó đưa ra đề xuất trình chọn NCC

- Kiểm tra nội dung hợp đồng và các chứng từ liên quan.

- Theo dõi tiến độ giao hàng và xuất trình BCT của các NCC.

- Kiểm tra tờ khai nhập và truyền tờ khai chính thức cho Dịch vụ thông quan và theo dõi thủ tục thông quan.

- Lập kế hoạch thanh toán và dự trù kinh phí.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí tương đương.

- Khả năng tìm kiếm và phát triển NCC, thương lượng đàm phán.

- Tiếng anh 04 kỹ năng khá.

- Kỹ năng lập kế hoạch và dự trù ngân sách.

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phan, thường lượng.

- Kỹ năng sắp xếp, tổ chức công việc.

- Kỹ năng xử lý sự cố tình huống.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục