To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên mua hàng

Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)
Updated: 14/02/2020

Employment Information

Benefits

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

- Thực hiện công việc mua hàng hóa, dịch vụ trong nước cho các phòng ban

- Đàm phán với nhà cung cấp để có giá tốt nhất

- Soạn thảo hợp đồng mua, đơn đặt hàng với nhà cung cấp.

- Theo dõi tình trạng hàng hóa sau khi đặt hàng.

- Cập nhật và tìm kiếm nhà cung ứng sản phẩm, phát triển hệ thông nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả

- Duy trì mối quan hệ với nhà cung cấp

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng và nhận hàng, phối hợp giải quyết/ báo cáo các tình huống sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Lập so sánh báo giá sản phẩm/ dịch vụ.

- Lập kế hoạch và lên ưu tiên cho các hoạt động thu mua.

- Đánh giá kế hoạch đặt hàng, đưa ra yêu cầu mua hàng, quản lý quá trình lựa chọn.

- Truyền thông tin và hỗ trợ các văn bản cần thiết cho nhà cung cấp.

- Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.

- Theo dõi đơn đặt hàng và xác nhận thời gian sản xuất, thời điểm giao hàng và chi phí.

- Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc.

- Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý.

- Thực hiện báo cáo tuần/tháng cho Ban quản lý.

Job requirement

- Hợp tác tích cực khi có yêu cầu thay đổi công việc trong phạm vi chuyên môn và cấp bậc vị trí.
- Bảo mật thông tin liên quan đến công ty và khách hàng trong suốt quá trình làm việc và ngay cả khi không còn làm việc tại dự án.
- Chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Ngân hàng
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí liên quan
- Làm việc giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy

More Information

  • Age: Unlimited
  • job_jobs_detail_job_gender: Female
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)

Number of employees: 25-99

Jones Lang LaSalle (NYSE:JLL) is a professional services and investment management firm offering specialized real estate services to clients seeking increased... View more

Chuyên viên mua hàng

Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)