English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên môi trường

Mô tả công việc

- Quản lý công tác tuân thủ trách nhiệm xã hội.- Hoàn thiện các chính sách, quy định của nhà máy sản xuất theo quy định của luật hiện hành, và các tiêu chuẩn của khách hàng.- Giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các chính sách, chế độ đối với người lao động của bộ phận nhân sự.- Quản lý việc tuân thủ các tiêu chuẩn vế sức khỏe, an toàn, môi trường, an ninh....- Tiếp đón làm việc với các đoàn kiểm tra đánh giá nhà máy từ khách hàng , cơ quan ban ngành...- Chịu trách nhiệm xử lý các đợt đánh giá trách nhiệm xã hội của khách hàng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Môi trường

- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép