Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên Môi giới Chứng khoán (Broker) - CN.HCM

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Ngày cập nhật: 22/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

Năng lực Tư vấn dịch vụ Môi giới 

 • Tìm kiếm khách hàng mục tiêu tiềm năng 
 • Nhận khách hàng từ công ty chuyển tư vấn dịch vụ 
 • Giúp khách hàng hiểu về tính năng và lợi ích cơ bản của gói dịch vụ DBcareby và các lưu ý khi sử dụng dịch vụ 
 • Giúp khách hàng thấy ra con đường đầu tư và phương pháp tiếp cận tại VNDIRECT

 Năng lực Tư vấn đầu tư 

 • Hướng dẫn khách hàng mở tài khoản và onboarding theo DGO
 • Phân tích, đánh giá báo cáo khám sức khỏe khách hàng để nhận diện nhu cầu và định hướng la bàn cho khách hàng đi theo con đường DGO
 • Thiết kế mục tiêu và lựa chọn chiến lược đầu tư theo điều kiện thị trường và kinh nghiệm của khách hàng
 • Thiết lập tài khoản iVND và chia ngăn quản lý tài sản theo tháp tài sản
 • Lập kế hoạch hành động của khách hàng trong kỳ (onboarding, bein, investment journey) 
 • Nhận ủy thác hỗ trợ thực hiện giao dịch trên tài khoản khách hàng
 • Chất lượng khách hàng trung thành
 • Thời gian trung bình của KH đang quản lý chăm sóc

 Năng lực Tư vấn giao dịch  

 • Giúp khách hàng hiểu về rủi ro và cơ hội đầu tư giao dịch trong điều kiện của thị trường
 • Giúp khách hàng tham vấn và cập nhật các điều kiện đâu tư theo môi trường đầu tư vĩ mô, điều kiện giao dịch của thị trường và điều kiện của từng cổ phiếu hoặc danh mục cổ phiếu
 • Định kỳ đánh giá và tối ưu danh mục cổ phiếu của khách hàng
 • Báo cáo đánh giá tài sản và các khuyến nghị điều chỉnh định kỳ.

 Năng lực tư vấn Sản phẩm dịch vụ tài chính của VNDIRECT

 • Phân tích đánh giá cơ hội khách hàng tiềm năng để điều hướng sang kênh upsales
 • Chào bán  các gói SPDV trong hệ sinh thái đầu tư của VNDIRECT giúp khách hàng có đầy đủ sự lựa chọn trong suốt quá trình đầu tư của KH. 
 • Chất lượng chuyên môn và tuân thủ nguyên tắc hành nghề
 • Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo năng lực và SPDV tại VNDIRECT
 • Tham gia đóng góp các hoạt động chuyên môn của VNDIRECT
 • Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc và chuẩn mực vận hành dịch vụ chứng khoán tại VNDIRECT
 • Tham gia đào tạo khách hàng 

Giới thiệu về công ty

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

https://vndirectcareers.com Tổng số nhân viên: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số... Xem thêm

Chuyên viên Môi giới Chứng khoán (Broker) - CN.HCM

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT