English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Kỹ thuật phòng mổ

Mô tả công việc

 • Nắm vững các sản phẩm kinh doanh thuộc ngành hàng được phân công phụ trách.
 • Nắm vững kỹ thuật liên quan tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng ở địa bàn được phân công
 • Nắm được thông tin của đối thủ cạnh tranh ở địa bàn được phân công: sản phẩm và kỹ thuật của đối thủ đang triển khai ở địa bàn được giao.
 • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh để thu thập số lượng ca mổ ở địa bàn được phân công.
 • Hỗ trợ nhân viên kinh doanh triển khai hội nghị, hội thảo ở địa bàn được phân công.
 • Bảo quản hàng hóa và dụng cụ khi đưa vào bệnh viện: đảm bảo hàng hóa và dụng cụ không bị thất thoát hoặc gãy hỏng.
 • Lập và nộp báo cáo định kỳ theo yêu cầu Cán bộ quản lý
 • Tham gia các khoá đào tạo do hãng và công ty tổ chức.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành thiết bị y tế, kỹ thuật y sinh, ngành nghề liên quan tới y hoặc dược
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kỹ thuật phòng mổ
 • Có khả năng tư sắp xếp công việc, làm việc độc lập / làm việc theo nhóm.
 • Hiểu qui trình vô trùng vô khuẩn trong phòng mổ, hiểu được các tăng thì trong phẫu thuật của các bác sỹ ở địa bàn được phân công, cung cấp đúng hàng và dụng cụ đảm bảo cho mỗi ca mổ ở địa bàn được phân công, hoàn thiện các chứng từ của ca mổ trong phòng mổ hoặc khoa phòng chuyên môn.