English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Kỹ Thuật Hệ Thống

Mô tả công việc

 • Theo dõi và giám sát hệ thống máy chủ, đường truyền, thiết bị trong hệ thống nội bộ đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định.
 • Chịu trách nhiệm vận hành, bảo trì, giám sát, khắc phục sự cố hệ thống tổng đài tập trung IPCC đảm bảo chất lượng, hoạt động ổn định.
 • Đảm bảo dữ liệu cước được ghi và xuất đầy đủ.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, so sánh cước với Tổng công ty MobiFone.
 • Hỗ trợ các đài Inbound, Oubound … và điện thoại viên về máy tính, đường truyền, tài khoản đăng nhập…
 • Chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, khắc phục thiết bị máy tính, hệ thống mạng tin học của chi nhánh
 • Trực tiếp đề xuất, đóng góp ý kiến và hỗ trợ Ban Giám đốc chi nhánh xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

Yêu cầu công việc

Chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học các trường Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành có liên quan.

Kinh nghiệm:

 •   Có kinh nghiệm 01 năm trở lên về hệ thống mạng LAN,WAN.
 •    Thành thạo hệ thống máy chủ Windows, Linux (nếu có).
 •     Sử dụng thành thạo ISA, Exchange, FTP ….
 •     Thành thạo sử dụng các thiết bị mạng Router, switch Cisco, Juniper…
 •     Hiểu biết về các thiết bị CNTT, hệ thống tổng đài VoiP.

Kỹ năng:

 • Tư duy logic, khả năng phân tích;
 • Có khả năng làm việc độc lập;
 • Khả năng quản lý, vận hành hệ thống nhà mạng, quản trị dự án;
 • Khả năng làm việc nhóm;
 • Đọc hiểu tốt các tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành;
 • Chịu được áp lực công việc cao