To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Kỹ thuật hạ tầng - TT CNTT

Ngân Hàng Xây Dựng
Updated: 21/05/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Tham mưu trong công tác triển khai các hoạt động của phòng Kỹ thuật hạ tầng; chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực quản trị hệ thống hoặc mạng và bảo mật

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai công tác quản trị các phần mềm hệ thống (OS) hiện có; duy trì hoạt động của máy chủ Server và máy trạm - Workstation (hệ thống AD); quản trị cơ sở dữ liệu số hiện có tại TT nhằm đảm bảo tuân thủ định hướng, chính sách và các quy định, quy trình liên quan; đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt, đảm bảo an ninh thông tin cho toàn Ngân hàng;

- Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc;

- Hỗ trợ công tác nghiên cứu, xây dựng các quy định, quy chế, thể lệ quản lý thuộc lĩnh vực Quản trị hệ thống hoặc mạng và bảo mật.

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Toán tin ứng dụng hoặc các ngành có liên quan đến công việc yêu cầu…

 - Nắm được định hướng phát triển, cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý và tình hình hoạt động của Trung tâm.

 - Nắm vững nghiệp vụ Quản trị hệ thống và thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn và thủ tục ban hành

 - Ưu tiên có 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản trị hệ thống và/hoặc Mạng và bảo mật; hoặc liên quan đến công việc yêu cầu.

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng Xây Dựng

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được chuyển đổi mô hình từ Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam theo quyết định số 250/QĐ-NHNN ngày 05/03/2015 của... View more

Chuyên viên Kỹ thuật hạ tầng - TT CNTT

Ngân Hàng Xây Dựng