English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Kinh doanh (vận tải/ logistics)

Mô tả công việc

1. PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG MỚI

- Tìm kiếm, xác định khách hàng mục tiêu

- Xây dựng giải pháp về logistics theo yêu cầu của khách hàng

- Xây dựng phương án kinh doanh, soạn thảo, đàm phán hợp đồng với khách hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc triển khai dịch vụ cho khách hàng

2. CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

- Thiết lập hồ sơ khách hàng và theo dõi, cập nhật hồ sơ khách hàng

- Duy trì kênh giao tiếp, quan hệ với khách hàng theo định kỳ và các dịp quan trọng

- Theo dõi, giải quyết khiếu nại khách hàng

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm phát triển kinh doanh trong lĩnh vực logistics, vận tải (đường bộ, tàu biển)