English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên kinh doanh - Sales Executive

Mô tả công việc

  • Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tư vấn và chăm sóc khách hàng nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm.
  • Xúc tiến đàm phán, thương lượng, ký kết hợp đồng với khách hàng
  • Theo dõi, đôn đốc quá trình sử dụng dịch vụ, tiêu thụ tại điểm bán hàng, doanh số, chi phí
  • Triển khai, kiểm soát các chương trình hỗ trợ bán hàng.
  • Thực hiện báo cáo ngày, tuần, báo cáo tình hình thị trường

Yêu cầu công việc

  • Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
  • Yêu thích công nghệ
  • Vi tính văn phòng
  • Có khả năng sắp xếp và tổ chức công việc