To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Kinh Doanh - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thanh Hóa - TA098

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1. Lập kế hoạch kinh doanh: Lập kế hoạch kinh doanh cho phạm vi được giao nhằm đạt được chỉ tiêu kinh doanh

2. Sản phẩm TTQT & TTTM và giải pháp cho khách

  • Xác định và đánh giá các nhu cầu của khách hàng, tư vấn các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phù hợp với quy định, quy trình và thẩm quyền, tuân thủ các quy trình, quy định được áp dựng
  • Hướng dẫn và thu thập bộ hồ sơ TTQT, TTTM theo từng loại hình cụ thể
  • Kiểm tra hồ sơ và thực hiện các bước Dành cho Ngân hàng trong các khoản mục
  • Thực hiện chốt tỉ giá mua bán ngoại tệ với khách hàng qua chương trình FXFO. Đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận cho ĐVKD đồng thời tuân thủ quy định của VPBank
  • Thực hiện tư vấn, tiếp thị khách hàng mới cho khách hàng mới sử dụng dịch vụ TTQT và TTTM
  • Thực hiện tiếp thị và chăm sóc khách hàng cũ không còn sử dụng dịch vụ TTQT và TTTM

3. Quản lý khách hàng, thực hiện tiếp thị, bán chéo các sản phẩm phi tín dụng 

  • Đầu mối tiếp nhận và phản hồi kết quả khai thác các danh sách phân công bán chéo các sản phẩm quản lý dòng tiền
  • Đầu mối tập hợp referral AIA hàng tháng và làm việc với IS phụ trách đơn vị để đảm bảo số lượng như quy định
  • Liên hệ khách hàng và thực hiện tiếp thị bán chéo các sản phẩm phi tuyển dụng

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Viên Kinh Doanh - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thanh Hóa - TA098

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK