Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên Kinh doanh đấu thầu dự án công

Job requirement

o Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh mảng dự án công.

o Triển khai kế hoạch kinh doanh tìm kiếm khách hàng.

o Tổ chức tìm kiếm, lập mục tiêu, kế hoạch triển khai các gói thầu.

o Tổ chức tham gia đấu thầu các gói thầu công ty có năng lực thực hiện và cạnh tranh.

o Đánh giá được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu so với năng lực đáp ứng của Công ty để đề xuất, báo cáo lãnh đạo các giải pháp phù hợp.

o Tìm hiểu các thông tin về các nhà thầu tham gia, đánh giá được điểm mạnh, yếu của các nhà thầu cùng tham gia.

o Lập bảng phân công, quyết định thành lập tổ đấu thầu cho các bộ phận liên quan để trình lãnh đạo phê duyệt.

o Liên hệ với bên mời thầu để cung cấp, làm rõ các thông tin phục vụ lập hồ sơ dự thầu.

o Điều phối các bộ phận để hoàn thành công việc lập hồ sơ dự thầu đúng tiến độ đề ra.

o Đầu mối nhận và kiểm tra các tài liệu dự thầu từ các bộ phận, phản hồi cho các bộ phận chỉnh sửa đề đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

o Kiểm soát tiến độ và chất lượng hồ sơ dự thầu đảm bảo hồ sơ đạt điểm cao nhất trong khả năng. Lập bảng checklist để kiểm tra đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu.

o Điều phối các bộ phận để xử lý các vướng mắc trong quá trình lập hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

o Lập hồ sơ dự thầu phần năng lực kinh nghiệm của Công ty và các hồ sơ tài liệu khác theo yêu cầu.

Job requirement

- Tốt nghiệp cao đẳng đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, Xây dựng, Kinh tế......

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên kinh doanh dự án công....(đặc biệt ưu tiên các dự án điện mặt trời).

- Có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu, bỏ thầu.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán & thương lượng.

- Kỹ năng điều phối công việc, lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

- Kỹ năng phân tích, đánh giá.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Đạo đức nghề nghiệp tốt

- Chủ động, kiên trì, cam kết, chia sẻ, tận tâm, sáng tạọ

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép