To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

Công ty Cổ Phần Đô Thị Thông Minh Việt Nam
Updated: 17/10/2020

Employment Information

Job requirement

Company Overview

Công ty Cổ Phần Đô Thị Thông Minh Việt Nam

YÊU CẦU HỒ SƠ VÀ NƠI NHẬN: 1. Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của Công ty (Tải tại đây) . 2. Bản phô tô các giấy tờ liên quan gồm bằng tốt nghiệp, chứng... View more

Similar Jobs

Chuyên viên Kinh doanh Bất động sản

Công ty Cổ Phần Đô Thị Thông Minh Việt Nam