Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Hoa Sen Group
Ngày cập nhật: 08/07/2019

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Uniform, Seniority Allowance

Mô tả công việc

  • Phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá, phân tích rủi ro và lên kế hoạch kiểm toán các đơn vị thuộc Tập Đoàn Hoa Sen.
  • Chịu trách nhiệm kiểm toán các nghiệp vụ tại các Phòng/Ban thuộc Công ty mẹ, các Chi nhánh/Cửa hàng, các Phòng/Ban thuộc Công ty con/Nhà máy.
  • Nhận định các rủi ro phát sinh từ công tác kiểm soát, kiểm toán các đơn vị để tư vấn đưa ra hướng khắc phục và quản trị rủi ro hiệu quả nhất cho các đơn vị.
  • Thực hiện công tác hậu kiểm toán để đảm bảo các nội dung đã ghi nhận trong Biên bản kiểm toán đã được cải thiện và thực hiện tuân thủ quy định, chính sách Tập đoàn ban hành.
  • Thực hiện kiểm toán, điều tra đột xuất tại các đơn vị theo chỉ đạo của Ban tổng giám đốc.
  • Tự cập nhật kiến thức, bảo đảm duy trì các kỹ năng cần thiết, kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn để đáp ứng yêu cầu công việc.

Giới thiệu về công ty

Hoa Sen Group

https://hoasenjobs.com Tổng số nhân viên: 7500

THÔNG TIN TẬP ĐOÀN - Tên doanh nghiệp (tiếng Việt):  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN - Tên doanh nghiệp (tiếng Anh):  HOA SEN GROUP ... Xem thêm

Việc làm tương tự

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Hoa Sen Group