English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Kiểm toán nội bộ

Mô tả công việc

 • Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại Công ty CP Điện Gia Lai,
 • Thực hiện các thủ tục trước khi kiểm tra (Thông báo, Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu, Đề cương kiểm tra) và trình Trưởng KTNB phê duyệt,
 • Kiểm tra tính tuân thủ về các quy chế, quy trình, quy định, chính sách, chế độ của các Khối, Phòng ban nghiệp vụ,
 • Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, hạch toán của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành và các văn bản có liên quan,
 • Rà soát và thiết lập lại các cơ chế kiểm soát không còn phù hợp tại từng mảng hoạt động/ từng phạm vi hoạt động để cải tiến nhằm phát hiện, ngăn ngừa rủi ro,
 • Kiến nghị giải pháp giải quyết những sai phạm đã xảy ra, những sai phạm có thể xảy ra để ngăn ngừa những rủi ro tiềm tàng trong tương lai đối với hoạt động của Công ty,
 • Thực hiện công tác phúc tra để đảm bảo việc thực hiện các giải pháp khắc phục sai phạm, giảm thiểu rủi ro,
 • Xây dựng các chuẩn mực và nguyên tắc kiểm soát. Hỗ trợ việc xây dựng hệ thống văn bản lập quy (VBLQ) phục vụ cho công tác kiểm soát: Quy chế, Quy định, Quy trình, Cẩm nang,
 • Các nhiệm vụ liên quan khác do cấp quản lý trực tiếp giao.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,
 • Có chứng chỉ hành nghề hỗ trợ: CIA, ACCA, CPA, chứng chỉ hành nghề thuế, chứng chỉ hành nghề kế toán là một lợi thế
 • Tiếng anh: Sử dụng Anh ngữ ở mức độ khá trong giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành (Level B hoặc Toeic 450 trở lên),
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán hoặc vị trí tương đương,
 • Độ tuổi : từ 20 - 35

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép