English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ (KẾ TOÁN)

Mô tả công việc

 • Hỗ trợ trưởng nhóm Kiểm tra thẩm quyền phê duyệt, định mức tồn quỹ
 • Hỗ trợ trưởng nhóm Kiểm tra hồ sơ kế toán các Công ty được mua về
 • Hỗ trợ Trưởng nhóm xây dựng quy trình, chính sách và hướng dẫn thực hiện
 • Hỗ trợ kiểm tra báo cáo tài chính, hỗ trợ quyết toán thuế
 • Đề xuất giải pháp và thực hiện vai trò tư vấn cho Giám đốc kế toán và nhân viên các Khối/ Phòng ban khác về các vấn đề quản trị doanh nghiêp, tuân thủ và rủi ro.
 • Hỗ trợ điều tra các hoạt động nghi ngờ có gian lận và các công việc khác

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán 
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán và/hoặc quản lý hoạt động trong đó ít nhất 2 năm kinh nghiệm kiểm toán nội bộ/độc lập. Ưu tiên người có kinh nghiệm cả kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.
 • Đạo đức nghề nghiệp tốt, hiệu quả làm việc cao và có kỹ năng quản lý dự án/đội nhóm
 • Có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc/phương pháp kiểm toán nội bộ 
 • Hiểu biết chuyên sâu về rủi ro, các nguyên tắc và khái niệm về kiểm soát và quy trình.
 • Kỹ năng quản lý thời gian tốt
 • Kỹ năng trình bày và giải thích các vấn đề bằng các phương pháp khác nhau (thuyết trình, văn bản, thảo luận)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép