Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên kiểm toán IT

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei
Ngày cập nhật: 22/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Annual Leave

Mô tả công việc

  • Lập kế hoạch kiểm toán: hỗ trợ quản lý kiểm toán CNTT xây dựng kế hoạch kiểm toán CNTT hàng năm, đề xuất các cuộc kiểm toán CNTT theo định hướng rủi ro. Phối hợp xây dựng kế hoạch chi tiết, xây dựng chương trình, thủ tục kiểm toán cho các cuộc kiểm toán CNTT.
  • Trực tiếp tham gia nhóm kiểm toán CNTT và tham gia hỗ trợ các nhóm kiểm toán nghiệp vụ phần hành liên quan hệ thống CNTT.
  • Xây dựng các phát hiện kèm khuyến nghị/kiến nghị khắc phục, sửa chữa các tồn tại trong hoạt động/hệ thống CNTT. Thực hiện theo dõi đơn vị khắc phục kiến nghị.
  • Đóng góp ý kiến xây dựng văn bản liên quan CNTT, đóng góp ý kiến tư vấn/tham mưu đối với các chủ trương, dự án nâng cấp/đầu tư hệ thống CNTT.
  • Hỗ trợ kiểm toán viên trong việc sử dụng phần mềm kiểm toán.
  • Công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Giới thiệu về công ty

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei

https://mcreditjobs.com Tổng số nhân viên: > 3000

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV MB theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày... Xem thêm

Chuyên viên kiểm toán IT

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei